Návratová terapia je vlastne iný názov pre liečbu minulými životmi. Je to to isté ako regresná terapia PhDr. Marty Foučkovej, alebo hlbinná abreaktívna psychoterapia Ing. Andreja Dragomireckého. PhDr. Marta Foučková napísala dve úžasné knihy, Jsem a Já jsem, v ktorých sú princíp, niektoré možnosti terapie a skutočné príbehy autorky podrobne opísané. K bližšiemu pochopeniu problematiky je dobré si ich prečítať.

 

Návratová terapia pracuje s dvoma základnými predpokladmi:

1, Sme dookola sa inkarnujúce dušičky. Počiatky našich inkarnácií môžu siahať až k vzniku nášho vesmíru, alebo aj ďalej. Fyzické telo nám slúži ako vozidlo pre pohyb na tejto planéte. Vplyvom rôznych, najčastejšie karmických okolností, môže ochorieť, alebo sa inak poškodiť. Pomocou návratovej terapie je možné ho opraviť, to znamená uzdraviť.

2, Naše životy podliehajú zákonu karmy. Čiže oko za oko, zub za zub. Všetko čo sme vykonali alebo nevykonali v našich predchádzajúcich životoch sa nám vracia. Ak boli naše činy negatívne, vracajú sa nám v negatívnych skúsenostiach. Ak boli pozitívne, zažívame pozitívne skúsenosti.

Terapia môže pomôcť každému, kto v tieto fakty verí je ju ochotný podstúpiť.

 

Rozoznávame dva druhy terapie:

1, Hypnotickú – v ktorej je klient uvedený do hypnotického stavu a v ňom prežíva svoje minulé a niekedy aj budúce životy. Tento druh terapie sa prevádza väčšinou v západných krajinách, najmä v USA. Priekopníkmi tejto terapie sú napr. Dr. Brian Weiss, Dr. Michael Newton.

2, Nehypnotickú – u ktorej klient prechádza minulé životy bez hypnózy. Vie kde je a čo sa s ním deje. Priekopníkmi tejto terapie sú u nás PhDr. Marta Foučková a Ing. Andrej Dragomirecký.

 

Návratová terapia poskytuje úžasné možnosti liečby prakticky všetkých chorôb, psychických aj fyzických. Liečba prebieha bez drahých liekov a ešte drahších prístrojov, bez rezania, pílenia (kostí) a rôznych vedľajších účinkov, bez ktorých sa klasická medicína nezaobíde. Je ňou možné riešiť aj rôzne vzťahové problémy, problémy so zamestnaním a v zamestnaní, problémy medzi partnermi, nezamestnanosť, chudobu, nemožnosť nájsť si partnera a mnoho iných.

psychických problémov môže liečiť fóbie, schizofréniu, aj iné psychologické a psychiatrické diagnózy, trému, neopodstatnený strach.  Je možné pozrieť sa na príčiny alkoholizmu a narkománie.

fyzických problémov môže liečiť akné, obezitu, bulímiu, vysoký krvný tlak, cukrovku, sexuálne problémy (impotenciu, frigiditu, nechuť na sex, bolesti pri sexe, predčasnú ejakuláciu, nemožnosť dosiahnuť orgazmus, atď...)  a mnohé ďalšie choroby, ktoré nám znepríjemňujú život.

 

Je ňou možné odviesť aj privtelené dušičky, ktoré spôsobujú ľudom rôzne psychické a fyzické problémy. Často sú príčinou rôznych chorôb, či už zámerne alebo bez vedomého zámeru privtelenej dušičky. Dajú sa ňou očistiť aj byty, domy, či rôzne predmety od rôznych negatívnych entít.

 

 

Ďalšie možnosti terapie:

Vieme si pozrieť prečo sa nám dejú niektoré príjemné alebo nepríjemné veci. Môžeme zistiť prečo človiečik niekoho neznáša, alebo miluje velikánskou láskou , prečo nevie držať hladovku, naučiť sa nejaký jazyk, matematiku, fyziku, alebo chémiu, prečo sa nedokáže naučiť napríklad aj šoférovať a mnoho iných vecí, o ktorých podstate bez nahliadnutia do minulých životov nevieme nič a len sa čudujeme ako príjemne či nepíjemne ovplyvňujú náš život. 

 

Vieme pomocou nej porušiť aj rôzne kliatby a uhranutia, ktoré nám znepríjemňujú život.

 

 

 

No ani táto metóda nemôže a nevie riešiť všetky problémy už v tejto inkarnácií. Ak bol človek v minulých inkarnáciách napríklad katom a rozhodol sa v barde, že zomrie na vysoký krvný tlak, ktorý spôsoboval iným, tak naň aj zomrie. Ale nádej zomiera posledná a tak má každý možnosť skúsiť s tým niečo spraviť. Už len odprosenie všetkých dušičiek, ktorým sme poubližovali za dobu svojej existencie ako dušičky, dáva dobrú východiskovú pozíciu do ďalších inkarnácií:-)